Verslo banga Atgal į Verslo bangą

Ekonominė apžvalga. Nuo kada SEB bankas perėmė Vyriausybės Socialines funkcijas?

2010-12-16
dainiusbutautas

Kaip žinome, Lietuvos socialinę-ekonominę politiką vykdo Vyriausybė, pagal Seimo priimtą strateginę kryptį. Minimalaus atlyginimo didinimas ar mažinimas yra Seimo ir Vyriausybės nustatytos politikos prioritetas. Tad kodėl gi SEB bankas nori perimti Seimo ir Vyriausybės funkcijas ir vykdyti pseudosavarankišką šalies socialinę- ekonominę politiką? Ir tai jau ne pirmas kartas. Prieš dešimtį metų tuo metu Vilniaus banko taip pat vykdyta antisocialinė- antiekonominė politika dalinai prisidėjo prie didelės emigracijos ir itin žalingo visai valstybei taip vadinamo ” protų nutekėjimo” bei prie krizės pagilinimo.

1. Ekonomistai pripažįsta, kad kuo žmogus geriau valgo, tuo jo darbas yra našesnis. Be to, daugiau uždirbantis žmogus turi daugiau laisvo laiko, daugiau skaito, perkasi geresnius drabužius, gali nueiti į teatrą ar kitą kultūrinį renginį, daugiau gilinasi į profesinę, dvasinę sritį ir taip daugiau rūpinasi savo fizine, intelektualine ir dvasine pažanga, todėl pažangesnė tampa ir visa visuomenė. Tam reikalingas atlygis nežeminantis prigimtinio žmogaus orumo. Kuris skatina ir atidžiau rinktis rinkimų į Seimą ar savivaldybes metu. Vadinasi, dėl didenio minimalaus atlygio didėja ir pilietinė branda bei demokratija- neabejotinas šalies pažangos svarbus veiksnys.

2. Galbūt SEB bankas taip rūpinasi ne Lietuvos, o pavyzdžiui Švedijos gerove, nes dalis šalies gyventojų yra priversti emigruoti dėl per menko darbo užmokesčio, menkos perkamosios galios ir dėl to per mažos gamybos ir užimtumo. Gal taip švedai ar kitos valstybės bando realizuoti nerealizuotą viduramžių politiką siekiant užkariauti Baltijos valstybes, nes menkos perkamosios galios valstybę labai nesunku parklupdyti ir nurodinėti, ką ji turi daryti. Tuomet vienas svarbiausių šalies bankų, ne šiaip koks eilinis bankelis, ir pradeda nurodinėti Vyriausybei, ką ši turi daryti, taip po truputį ardant šalies pamatus. Gal tuomet Švedijos ar kita Vyriausybė galėtų sumažinti savo šalies gyventojų minimalų atlyginimą iki mūsų šalies ir taip pabandyti savo piliečių kantrybę?

3. Keinsas pripažįsta, kad norint, kad didėtų investicijos ( polinkis investuoti), pirmiau turi didėti darbo užmokestis ( polinkis vartoti) ir darbo užmokečio augimas ( polinkis pirkti) turi viršyti investicijų augimą. Minimalaus atlyginimo skurdas neleidžia taupyti ir taip atidėti santaupų reikalingų investicijoms ( Benediktas XVI, Enciklika Meilė tiesoje, 44 sk.). Kai mažėja santaupų- didėja palūkanų norma, todėl dalis investicijų nukeliama ateičiai. Keinsas mini, kad darbo užmokestis turi didėti lygia greta su darbo našumu, kuris žymia dalimi priklauso ir nuo investicijų. Todėl nedidinant minimalaus darbo užmokesčio negali didėti ir darbo našumas. Be to, dėl mažo atlygio nukenčia ir perkamoji galia, todėl didėja prekių atsargos, kurios pareikalauja paildomo išlaikymo ir sąnaudų. Empyriniai tyrimai patvirtina- kuo didesnė ES valstybėse infliacija- tuo didesnės prekių atsargos. Mat didėjant infliacijai- mažėja perkamoji galia. Gali pasitvirtinti, kad tokia infliacinė politika daugiau būdinga monopolizuotoms ekonomikoms, kuriose socialinės išlaidos nelaikomos investicijomis didesnei šalies gerovei užtikrinti.

4. Todėl, kai Vyriausybė priima svarbų Socialinės- ekonominės politikos sprendimą didinti minimalų darbo užmokestį, tai kiekvieno banko užduotis skatinti šalies verslininkus protingai reaguoti į šį svarbų žingsnį ir stengtis socialinių ir ekonominių investicių pagalba orientuotis į našesnę gamybą. Minimalaus atlygio didinimo jokiu būdu negalima laikyti vien tik išlaidomis, tai pirmiau yra svarbi ir reikšminga  Socialinė investicija. Investicija, kuri reikšmingai padidintų įmonės konkurencingumą jau duotuoju momentu. 

5. Kas kita, kad labai svarbu parinkti deramą laiką Minimalaus atlyginimo didinimui. Galima pritarti nuomonei, kad siekiant pagerinti Socialinį mikroklimatą valstybėje, sustiprinti žmonių ir verslo Pasitikėjimą dėl Vyriausybės sprendimų pirmiau reikėtų išnaudoti  Neapmokestinamosios atlygio dalies didinimo teikiamas privilegijas ir galimybes. Tiesą sakant, ši dalis ir turėtų siekti Minimalų atlyginimą, jei ne iš karto tai palaipsniui prie tokio lygio einant. Kitu atveju Minimalus atlyginimas tik didins skurdą, o tai neabejotinai prieštarauja Vyriausybės programai.

6. Savo ruožtu jeigu Vyriausybė nežada mažinti skurdo tai ji aiškiai turi paskelbti, kad dėl susidariusios situacijos ji nėra pajėgi vykdyti prisiimtų socialinių- ekonominių įsipareigojimų. Kaip ekonomistai pripažįsta ( Kydlandas, Preskotas), tuomet netgi turėtų padidėti pasitikėjimas Vyriausybe, tiksliau dėl jos sąžiningo prisipažinimo. Sunkmečio laikotarpiu tai būtų racionalus ir logiškas sprendimas.

7. Galimos ir kitos papildomos priemonės siekiant sumažinti skurdą- tai įsipareigojimas padidinti kaskart darbo užmokestį ir visas socialinias investicijas ( pensijas, tėvystės, nedarbo, ligos ir kitas  pašalpas) infliaciniu dydžiu, kai tik šis viršija 2 proc. Toks sprendimas apsaugotų šią Vyriausybę nuo praėjusios Vyriausybės perdėm į didėjantį pinigų kiekį orientuotos ekonomikos spąstų, apie ką jau kadaise perspėjo ir Keinsas ( darbo užmokesčio ir kitų veiksnių elastingumas pinigų kiekio atžvilgiu). Tokia aktyvi monetarinė politika ( augančios valstybės išlaidos, biudžeto deficitas, neefektyvios biudžeto ( … ir svaivaldybių) išlaidos, mokestinės lengvatos ir kt.) tik išbalansuoją ekonomiką ( Vikselis, Maršalas), kurios augimas baigiasi krize ir nedarbu, konkurencingumo sumažėjimu ( Misesas, Hajekas).

Norisi šį glaustą straipsnelį užbaigti optimistine Advento gaida- galbūt taip SEB bankas rūpinasi skatinti Ekumeninį dialogą siekiant pritraukti lietuvius katalikus evangelizuoti protestantiškąją Skandinaviją ir netgi padaryti šiuos labiau mylinčiais ir simpatiškesniais:).

Patiko (0)

Rodyk draugams


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Verslo banga

Nuorodos


Verslo bangos
BLOGo autoriai


Naujausi įrašai


Archyvas2007 Monitus Bonus :: Palaikymas: Blogas.lt :: Dizainas: IMPartner