Verslo banga Atgal į Verslo bangą

Lietuvos Vizija ir Misija, tikslai ir uždaviniai: Vizija (2).

2010-08-27
dainiusbutautas

Pradžiai šiek tiek aritmetikos. Vyro ir moters Šeimoje gimus bent penkiems vaikams ir jiems 20 metų sulaukus bei susiradus  nuotakas ar jaunikius ir vedus arba ištekėjus, ir susilaukus taip pat po penkis vaikus po maždaug 25-30 metų nuo pradininkų tėvų krikščioniškos Santuokos pradžios jau gyvenimu džiaugsis 37 žmonės: vyrai ir moterys, jaunuoliai ir vaikai. Dar po 25-30:  jau gentyje gyvens 187 žmonės, po 160-165 metų: 12511, o po 225-230 metų apie 15 mln. žmonių. Su sąlyga, kad žmonės negyvens daugiau 100 metų, nesituoks tarpusavyje ir poros sulauks po 5 vaikus, kurie gyvens ne mažiau 80 metų.

Kadangi 1 žmogus šiuo metu sukuria apie 30 tūkst. litų (2007m.), tai 15 mln. * 30 tūkst. lygu- 450 mlrd. litų, su sąlyga, kad ekonominis augimas per metus neatsižvelgiant į gimstamumo didėjimą nesiekia vieno procento infliacijai taip pat nesiekiant vieno procento. Tokiu būdu kasmet BVP realiai padidėtų vidutiniškai po 2 mlrd. litų. Tiesa, pirmais dešimtmečiais šis augimas būtų minimalus, o vėliau- šiek tiek nerealus. Be to, ilgu laukti, nors vis tiek, matyt, verta.

Todėl daug realistiškesnis kelias, kai ne viena, o bent 1000 porų nutaria nuo kitų metų pradėti gimdyti bent po penketą mažų žmogučių. O gal jau nutarė gimdyti, kiek Dievas duos? Tai bent šaunuoliai! Tuomet po 55-60 metų šioms poroms: vyrams ir moterims gimtų 25000 vaikų, o po maždaug 110 metelių- 625 tūkst. mielų vaikučių. Tad jau trečia- ketvirta karta galėtų tikėtis didesnės  socialinės-ekonominės šalies gerovės bei jau patys mėgautis vis pilnavertiškesniu gyvenimu.

Šiek tiek nerealistiškas kelias, kad bent 100 tūkst. porų pradėtų ir gimdytų bent po penketą šaunuolių jaunų žmogučių. Tuomet jau antros kartos laike, t.y. po 55-60 metelių Lietuvoje, su sąlyga, kad kitos poros gimdys bent po dvejus vaikus, esant kitoms būtinoms sąlygoms išvardintoms aukščiau, mūsų Gimtinėje turėtų gyventi bent apie 5,5 milijonai garbingų ir mylinčių bei mylimų žmonių-piliečių. Vadinasi, jau po 25-30 metų BVP galėtų paūgėti papildomais 15 mlrd. litų, o po  55-60- net 75 mlrd. litų arba vidutiniškai po 2 mlrd. litų kasmet.

Tiesa, išlieka keletas apribojimų, problemų: pirma) šeimos: vyro ir moters sukūrimas; antra) gimstamumas; trečia) gyvenimo trukmė; ketvirta) žmonių ir visuomenės saugumas šalies viduje ir užsienyje; penkta) emigracijos problema; šešta) psichologinis motyvas; septinta) visuomenės požiūris į daugiavaikę šeimą ir šeimos institutą bendrai; aštunta) anti-žiniasklaida; devinta) pilietiškumo-patriotiškumo stokos ir švietimo problemos.

Taip pat išlieka teisingai svarbūs ir reikšmingi: darbas, karjera, kitų gyvenimo tikslų siekimas, žmogaus prigimtinių talentų atpažinimas, humaniškas- darnus vystymas ir realizacija.

Kaip viską bent pabandyti suderinti? Apie tai kitą kartelį.

Ačiū ir gražaus Jums šeštadienio bei iškilmingo sekmadienio, kurio metu, tikiuosi, nepamiršite ir pailsėti- skirti laiko šeimai arba sau, gerai knygai ar koncertui, išvykai į gamtą…, o gal ir Šv.Mišioms!

Iki greito!

Rodyk draugams


Komentarai (8) | Rašyti komentarą »

Lietuvos Vizija ir Misija, tikslai ir uždaviniai: Vizija (1).

2010-08-16
dainiusbutautas

Šiek tiek laiko nutekėjo nuo prieš tai esančio įrašo. Atsiprašau gerbiamų skaitytojų, kad tiek ilgai nerašiau: tikiuosi į naudą. Gali iš toliau ir tarytum iš šalies pažvelgti į nueitą kelelį, rašymo stilių bei pobūdį, prasmę ir t.t.

Ir Lietuvoje, ir manyje šis bei tas pasikeitė, bet esmė išlieka ta pati- žmogaus paskirtis būti laimingu bei suslaukti palikuonių, kaip vienas, matyt, gana pragmatiškas filosofas parašė prieš porą su viršum šimtų metų. Senojo Testamento laikais, jeigu pora nesusilaukdavo vaikų, tai būdavo laikoma, kad ji yra Viešpaties apleista. Vienos bendruomenės bendrakeleivis vardu Tomas susidomėjo, kai pasiūliau kiekvienai šeimai gimdyti bent po penkis vaikus- tuomet po 75 metų Lietuvoje gyventų keliolika milijonų žmonių. Nauda akivaizdi- nebeliktų pensijų problemos; antra) Lietuvos įmonės taptų kur kas konkurencingesnėmis; trečia)  ES ir visas pasaulis atkreiptų dėmesį į Lietuvą; ketvirta) aplinkinių šalių žmonės važiuotų pažiūrėti, kas gi čia vyksta; penkta) tankiau gyvendami matyt gyventuome draugiškiau; šešta) nemažėtų studentų skaičius; septinta) ar Lietuvos vyrų žmonos yra patriotės darbais, o ne kalbomis, kaip per amžius būdavo.. Ir ar yra tokių merginų, Moterų Lietuvoje, kurios norėtų tapti tokiomis žmonomis, Motinomis- Madonomis- Šventosiomis…aštunta) Santuoka ir Šeima.

Pirma. Pensijos. Neliktų šios problemos ne ta prasme, kad nereikėtų mokėti pensijų, bet nuolat didėjant gyventojų skaičiui nuolat didėtų ir įmokos į patikimą Socialinio draudimo fondą, vieną iš šiuolaikinės valstybės pagrindinių ir esminių ekonominių- socialinių ramsčių. Žinoma, svarbi ir žmonių gyvenimo trukmė, bet kadangi esamas ( penki vaikai- penkios Dievo dovanos ar Stebuklai) gimstamumas ženkliai viršytų prieš tai esantį mokančių į SODRĄ būtų nuolat daugiau, nei išeinančių į pensiją.

Antra. Konkurencingumas. Didėjant gimstamumui ir žmonių skaičiui nuolat augtų pardavimai, t.y. polinkis pirkti. Todėl būtų pilnai panaudoti esami investiciniai, gamybiniai ištekliai ir atsirastų poreikis didėti polinkiui investuoti. Be to, tokiomis sąlygomis polinkis pirkti būtų didesnis nei polinis investuoti ( būtinos 3 nuolatinės Keinso sąlygos nuosekliam ekonomikos vystymuisi). Didėjant prekybai ir gamybai- mažėtų gamybos sąnaudos, todėl lietuviška produkcija taptų konkurencingesnė tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Todėl eksportas didėtų daugiau, nei importas ir BVP didėtų dukart tiek, nei įprasta.

Trečia. Es ir pasaulis. Ne tik atkreiptų dėmesį, bet ir pultų siųsti į Lietuvą daugybę stebėtojų, Lietuvos socialinės ir ekonominės politikos Kūrėjai būtų laukiami svečiai visų pasaulio elitinių forumų pagrindiniais pranešėjais, o Ekonomikos forumas Davose, matyt, persikeltų į Lietuvą ir jos Amžiną sostinę Vilnių. Nobelio premijos kasmet būtų suteikiamos Lietuvos mokslininkams, lietuviškos prekės taptų keletą kartų perkamesnėmis kitose šalyse, nes suprastų, kad prisideda prie ilgai okupuotos valstybės vardu Lietuva žmonių visiško išsilaisvinimo iš bet kokios vidinės vergijos pančių.  

Ketvirta. Kaimynai ir ne tik. Kadangi Lietuva dėl itin didelio gimstamumo nenueitų nuo pirmųjų ES ir pasaulio šalių pagrindinių dienraščių puslapių tų šalių žmonės, natūralu, pultų strimgalviais važiuoti į Lietuvą pailsėti nuo savo šalių ištisoje Ramybės bei džiausmo kupinoje Šeimų ir Vaikų Karalystėje vardu Lietuva. Todėl dar daugiau didėtų šalyje pirkimas, gamyba bei užimtumas ir vėlgi- konkurencingumas. Krepšinio rinktinės pasaulio ir Europos čempionate dalyvautų trimis- keturiomis lygiavertėmis sudėtimis iš kurių dvi- trys nuolat  būtų prizininkėmis. Todėl po kiek laiko klubiniuose Europos ir kitų šalių čempionatuose tarp prizininkų nuolat būtų Lietuvos žmonės. Todėl dar daugiau didėtų šalies produkcijos eksportas, nes tų šalių žmonės jaus didesnę simpatiją nuostabiai Lietuvai.

Penkta. Gyventojai. Dėl nuolatinių viduramžių karų Lietuvoje- LDK nuolat trūkdavo žmonių, todėl LDK teritorija buvo viena rečiausiai gyvenamų. Tokia išliko ir dabar. Daug mažesnių teritorijų valstybėse Europoje gyvena daug daugiau žmonių ir nejaučia jokio diskomforto bei nepilnavertiškumo kompleksų. Tankiau gyvenant žmonės tiesiog natūraliai tampa draugiškesni. Daugiavaikų šeimų vaikų draugiškumas tai patvirtina. Be to, tokiose šeimose vaikai daugiau natūraliai padeda vienas kitam. Kai šeimoje keli vaikai dirba, tai vienam bedarbiui gali padėti net ir tokiu atveju, jei valstybė nemokėtų bedarbio pašalpų, ką ji civilizuotai privalo daryti, bet tam reikia didesnių socialinių mokesčių, arba ekonominio augimo metu “sukaupti daugiau lašinių biudžeto atsargose“.

Šešta. Studentai. Didėjant studentų skaičiui didėtų ir Universitetų bei Kolegijų pajamos, todėl ir dėstytojų atlyginimai, būtų atnaujintos studijų programos, išleisti geriausi- naujausi žinomiausių pasaulio mokslininkų vadovėliai lietuvių kalba, būtų galima kviesti daugiau pagarbių profesorių iš viso pasaulio geriausių ir ne tik universitetų, kaip tai daro Kunigų Seminarija. Neabejotinai gerėtų studijų kokybė.

Septinta. Žmonos. Šią rubrikos dalį siūlau užpildyti Mergaitėms, Merginoms, Moterims, Mamoms…

Aštunta. Esu iki šiol nevedęs. Bet, matyt, tai mano apsisprendimo problema…O gal tai amžinas Pašaukimo klausimas kuo būti?: vyru ir šeimos tėvu ar dvasininku- vienuoliu, kunigu… Viešpatie, juk Tu viską žinai!

Viešpatie, nutiesk Tu man kelią!

Rodyk draugams


Komentarai (18) | Rašyti komentarą »

Kitokios Berlyno sienos griuvimo priežastys

2010-08-09
dainiusbutautas

Manyčiau, jos yra tokios:

  1. Šv. Kazimiero 500 Gimimo Dangui metinės (1984m.);
  2. Lietuvos Krikšto 600 metinės (1987m.);
  3. Arkivyskupo J. Matulaičio paskelbimas Palaimintuoju (1987m.).

Rodyk draugams


Komentarai (10) | Rašyti komentarą »


Verslo banga

Nuorodos


Verslo bangos
BLOGo autoriai


Naujausi įrašai


Archyvas© 2011 Monitus Bonus :: Palaikymas: Blogas.lt