Verslo banga Atgal į Verslo bangą

Užimtumui padidinti būtina iš naujo įvertinti Keinso ekonominių ciklų teoriją (4).

2010-02-02
dainiusbutautas

Ribiniai dydžiai yra reikšmingi tuom, kad apsprendžia kapitalo ir darbo išteklių panaudojimo apimtis. Profesorius A. V. Rutkauskas mano, kad ribiniai dydžiai yra svarbūs nagrinėjant ekonomikos reiškinius. Matyt neatsitiktinai Keinsas nagrinėjo ribinio kapitalo efektyvumo reikšmę: ” Svarbiausi ekonominio ciklo bruožai, ypatingai pakaitinis [ įvykių ] eiliškumas laike ir ekonominio ciklo trukmė- susiję su ribinio kapitalo efektyvumo produkto (toliau - RKEP) mechanizmo svyravimais, kuriuos sustiprina ir daro sudėtingesnius kiti trumpalaikiai ekonominės sistemos pakeleivingi veiksniai” (p. 386).

Keinsas paaiškina kodėl: ” Nuosmukio metu, kai akivaizdus pagrindinio kapitalo ir materialinių atsargų perteklius bei sumažėja apyvartinis kapitalas- ribinis kapitalo efektyvumas gali taip sumažėti, kad būtų sunku užtikrinti naųjų investicijų lygį net ir esant įmanomai nedidelei palūkanų normai“. Nes ” Ribinio kapitalo efektyvumo svyravimų diapazonas gali būti toks ryškus, kad jo negalima pakankamai kompensuoti net ir atitinkamais palūkanų normos  pokyčiais” (p.393).

Ši situacija yra kai kuo panaši į esančią Lietuvoje: mažėja palūkanų norma ir įmonių pelnas, mažėja vartojimas bei investicijos. Bet šiuos duomenis būtina vertinti diferencijuotai. Mat galima įvertinti SVV verslo didėjantį indėlį į pelno mokesčio surinkimą: 2009 III ketvirtį įmonės, kuriose dirba iki 9 žmonių sumokėjo 23 proc. nuo viso sumokėto pelno mokesčio, kai tuo tarpu 2007 ir 2008 metais- atitinkamai 16 ir 12 propcentų. Tuo tarpu įmonės, kuriose dirba virš 500 darbuotojų, atitinkamai sumokėjo pleno mokesčio - 24; 31 ir 29 proc. Kitose įmonių grupėse pelno mokesčio sumokėta mažiau nei 2007 III ketvirtį palyginti su visu sumokėtu pelno mokesčiu. Kaip matyti, sunkmetį sumokėto pelno mokesčio atžvilgiu geriausiai pakelia arba itin mažos, arba itin didelės įmonės. Bet įdomiausia tai, kad tik mažos įmonės (0-9 darbuotojai) sugebėjo absolučiais skaičiais padidinti pelno mokesčio įmokas. Atsižvelgiant į tai, kad Čekijoje skurdo lygis mažiausias Europoje ( apie 9 proc.), o Lietuvoje- apie 20 proc., ir į tai kad Čekijoje SVV įmonės, kurių savininkai dalyvauja įmonės veikloje sukuria šalyje apie 45 proc. BVP ( Lietuvoje- apie 12 proc., duomenys kelerių metų senumo), galima manyti, kad SVV įmonių veiklos išlaisvinimas gali suteikti šaliai naujų galimybių.

Vadinasi, net ir nuosmukio sąlygomis ekonominės teorijos nuostatas galima pritaikyti diferencijuotai.

Keinsas taip pat pastebi, kad sumažėjęs RKPE neigiamai veikia polinkį vartoti (p.392), ypatingai tų žmonių, kurių pajamos susijusios su investicijomis į fondų biržą. Mat, pripažįsta ekonomistas, kad tokių žmonių pirkimo įpročius daugiau įtakoja jų investicijų rinkos vertės sumažėjimas ar padidėjimas nei jų pajamos. Teigiama, kad “Biržinės psichologijos” publikai kaip JAV, akcijų vertės kitimas biržoje yra beveik privalomas, kad pakankamai didėtų jų polinkis vartoti.

Keinsas pripažįsta, kad polinkis vartoti priklauso nuo pajamų dydžio (p.319) - kuo jos didesnės, tuo polinkis vartoti mažėja. Todėl ir būtina didinti pajamas mažiau uždirbančių, kad didėtų vartojimas, o tuomet ir RPKE bei investicijos. T.y. didėjant vartojimui ir investicijoms- didėtų ir efektyvi paklausa, kai didėja gamyba nedidėjant kainoms. Tokiam teigiamam poslinkiui įtakos turi ir lūkesčiai. Nes ateities lūkesčiai įtakoja dabartį ( p.210), t.y. ateities prognozės vertinimai yra reikšmingi dabartiniams polinkiams investuoti įvertinus dvejus aspektus : a) įrangos pasiūlos kainą ir b) įrangos tarnystės trukmę.

Keinsas nurodo, kad RKPE turi būti lygus jo kainai (p. 204), t.y. palūkanų normai.  Bet, pripažįstama, kad reali palūkanų norma gali skirtis nuo nominalios, todėl esant infliacijai, kuri viršija palūkanų kainą (normą) į tai reikia atsižvelgti. Be to, mažėjant investicijoms- RKPE gali ir didėti. Bet jeigu investicijos pakankamai neatnaujinamos- ženkliai didėja santykinės išlaidos ( skaičiuojant nuo bendrų investicijų vertės) technologijos remontui be išlaikymui.

Visa įvertinus, Keinsas mano, kad išėjimą iš krizės palengvintų pasitikėjimo atstatymas, ką vėliau pripažino racionaliųjų lūkesčių atstovai, kuris ” privataus kapitalo ekonomikoje yra sunkiai kontroliuojamas“. Todėl nereikia perdaug pasitikėti grynai monetarinėmis priemonėmis.

Be to, ”Investicijų, kapitalo prieaugio socialinė nauda gali būti ne mažesnė nei vartojimo augimas. Todėl kapitalo augimo apribojimus reikia vertinti atsargiai” ( p.398). Investicijų, kapitalo prieaugį gali paskatinti didėjantis (p .398-399): a) polinkis vartoti ir b) polinkis investuoti; c) polinkis vartoti turėtų būti didesnis nei polinkis investuoti.

Kiti mokslininkai pripažįsta, kad monopolinėse rinkose į ribines sąnaudas mažiau atsižvelgiama ( E.S. Phelps‘as ir S.G. Winter‘is (1970); Stiglitz (1984); Rotemberg, Woodford 1999, www.lb.lt), nes pasak A. Maršalo monopolijos nepriklauso rinkos ekonomikai, o yra tik nuokrypis nuo jos.

Rodyk draugams


Komentarai (14) | Rašyti komentarą »


Verslo banga

Nuorodos


Verslo bangos
BLOGo autoriai


Naujausi įrašai


Archyvas© 2011 Monitus Bonus :: Palaikymas: Blogas.lt