Verslo banga Atgal į Verslo bangą

Mokesčių reformos ne-buvo

2009-09-24
dainiusbutautas

Tokią greičiau faktą nei prielaidą galime priimti ar susidaryti išanalizavus mokestines ir nemokestines nacionalinio biudžeto įplaukas 2009 metų pirmą pusmetį ir palyginus šiuos duomenis su 2007 ir 2008 metų pirmo pusmečio rodikliais.

Tad tikrai galima teigti- MOKESČIŲ REFORMOS NEBUVO, MOKESČIŲ PADIDĖJIMO NĖRA.

Iš pirmo žvilgsnio turėtų atrodyti keistai toks teiginys, juk tiek daug šnekėta apie permainas, būtinybę stabilizuoti biudžetą, neišvengiamą ekonomikos nuosmukio egzistenciją ir t.t. Visa įvertinus vis dėl to galima pripažinti- jokios mokesčių reformos nebuvo, net ir kosmetinės.

Kuo remiuosi taip teigdamas. Žinoma, žmogus, kuris retkarčiais paskaito ne tik plačiąją spaudą, turbūt sukluso. Juk jeigu teigia, tai gal operuoja kokiais nors duomenimis, rodikliais ar tyrimais.

Mokesčių reformą kaip tokią galima suprasti, jeigu ženkliai kinta mokestinės proporcijos tarp vartojimo mokesčių, pajamų ir pelno mokesčių, turto ir kitų nemokestinių įplaukų, t.y. kinta šių mokesčių santykis su visomis mokestinėmis įplaukomis ir santykis su BVP.

Pateiksime pavyzdžius. Santykis su BVP. 1.Pajamų ir pelno mokesčiai: 2007 I pusm.- 5,81 proc., 2008 I pusm.- 5,97 proc., 2009 I pusm.- 5,87 proc.2. Prekių ir paslaugų mokesčiai (PVM, akcizai ir kt.): 2007 Ipusm.- 12,1 proc., 2008 I pusm.:- 12,59 proc., 2009 I pusm.-11,91 proc. 3. Turto mokesčiai: 2007 I pusm.  0,34 proc., 2008 I pusm.- 0,33 proc., 2009 I pusm.- 0,44 proc.4. Nemokestinės pajamos: 2007 I pusm.  1,34 proc., 2008 I pusm.- 1,51 proc., 2009 I pusm.- 1,88 proc.4.1. Lietuvos banko likutinis pelnas: 2007 I pusm.  0,16 proc., 2008 I pusm.- 0,31 proc., 2009 I pusm.- 0,41 proc. VISO PAJAMOS: 2007 I pusm.  20,37 proc., 2008 I pusm.- 21,03 proc., 2009 I pusm.- 20,55 proc.

Taigi visa įvertinus galima pripažinti, kad mokesčiai netgi sumažėjo nuo 2008 pirmąjį pusmetį 21,03 procento iki 2009 pirmąjį pusmetį- 20,55 procento, arba 0,48 procentinio punkto. Tiesa, net ir šiame mokestinių pokyčių minimalizme galima pastebėti ryškesnius perliukus: PVM surinkta 2009 pirmąjį pusmetį palyginus su 2008 pirmuoju pusmečiu 1,2 procento mažiau palyginti su BVP, o akcizo- 0,5 prc. daugiau, Nekilnojamojo turto mokesčių pagausėjo nuo 0,33 iki 0,42 procentų. Tiesa, pagausėjo ES paramos įplaukų- net 1,98 procentų palyginti su BVP ir 2008 metais. Tai ir visi ryškesni mokestiniai pakitimai.

Rezultatai. Ekonomistai pripažįsta, kad “ pagrindiniai makroekonominiai tikslai- tai maža infliacija ir mažas nedarbas”. Kaip matyti, infliacija mažėja, o nedarbas didėja. Šioje globalinėje nuosmukio fazėje atrodytų, kad niekas negali pagelbėti. Racionaliųjų lūkesčių teorija teigia priešingai- nedarbas susidaro dėl skirtumo tarp faktinės ir tikėtinos infliacijos.

Reziumė. Kad nedarbio problemos neliktų, teReikia kad nebeliktų skirtumo tarp faktinės ir tikėtinos infliacijos. Tyrimas parodo, kad nuosmukio fazėje Lietuvoje itin ryškus bendras pesimistinsi fonas. Suprantama, tai nereiškia, kad vien dėl optimizmo  be verslo idėjos, jokių paskaičiavimų, daugybės pasvarstymų už ir prieš, pasitarimų su profesionalais ir bendraminčiais, turėtume skubėti steigti įmones ir darbo vietas. Vis dėl galima sutikti su viena, kad racionaliųjų lūkesčių teikiamas galimybes reikėtų įvertinti iš naujo. Juk verta pabandyti. Daugiau žinių juk tikrai dar niekam nepakenkė. Du straipsniai ta tema: ( www.lb.lt., Pinigu studijos, 2007 m. Nr.2 ir 2005 m. Nr.1; žiūrėti: Nobelio premijos laureatai. Perskaičius kviečiu padiskutuoti šiomis temomis www.verslobanga.lt)

Rodyk draugams


Komentarai (8) | Rašyti komentarą »

Kaip įveikti sunkmetį

2009-09-04
dainiusbutautas

Pastaruoju metu ne vieną ir tikrai ne vienintelį žmogų: vyrą ir moterį, kartais kankina nemiga, kartais apima pesimistinės nuotaikos, kai iš perdėto užimtumo laikotarpio staiga pereinama į nieko neveikimo, savotišką nesvarumo būseną. Tuomet gali apimti neviltis, kad iš tiesų nuo tavęs niekas nepriklauso, nes buvusi iliuzinė galia tarytum kažkur dingo, išsisklaidė tarytum rūkas miglose. O taip smagu grįžti į buvusią galios būsena, kuri kaip miražas dykumoje dingo negrįžtamai.

Vis dėl to, manau, neverta ilgėtis to, kas praėjo. Praeitis tarsi inkaras neleidžia pakelti bures ir išplaukti. Tad pakelk inkarą, iškelk tiek burių kiek turi jėgų ir draugų, ir … pirmyn savo laimės ieškoti. Tiesa, gali būti taip, kad ta laimė niekur ir nebuvo iškeliavusi ar tiesiog yra šalia, bet jos kažkodėl … nepastebi.

Sunkumų įveikimo priemonių planą kiekvienas gali susidaryti autentišką, t.y. jam vienam tetinkantį. Ir toks planas būtų pats geriausias. Tad pabandysiu tik nubrėžti galimas gaires, o toliau palieku kiekvieno sumanumui, išradingumui ir t.t. Beje, atsiprašau, kad rašau taip betarpiškai- tarsi draugui, bičiuliui, broliui. Sėkmės kuriant savo naują dienos darbotvarkę!

1. LAIKYKIS tvarkingos dienotvarkės: gultis 23 val., keltis- 07 val., pietūs-12-14 val. Kas pusvalandį ką nors nuveik.

2. ATLIK gailestingumo darbus sielai: sušelpk vargšą, aplankyk vaikų namus, savo senelius, aukšto, namo vienišą žmogų, pabendrauk su juo/ jais.

3. IŠKEPK pyragą, parašyk eilėraštį, perskaityk knygą, išmok groti gitara… padaryk tai apie ką visuomet svajojai, bet nedrįsai. PASIDALINK SUKURTU GĖRIU. Gyvenk skaisčiai, tai tikrai nėra gėdinga. Išmintis yra pasislėpusi tyrume.

4. PADARYK kasdien po gerą darbą: pasisveikink su kaimynu, ištiesk priešui ranką, pavalgydink jį, pakelk patį mažiausią popierėlį gatvėje ar prie savo namų ir t.t.

5. ATLEISK visiems ir, svarbiausia, pačiam sau už savo netobulumus, silpnumus ir kt.

6. PAPRAŠYK pagalbos tau rūpimu klausimu, pageidautina, tos srities profesionalo.

7. TIKĖK, visomis jėgomis, kad gali būti geriau.

8. PARAŠYK straipsnį į laikraštį tavo domima tema. Paskambink į Žinių radijo ar kitą laidą, išsakyk savo nuomonę. Būk vertu/a savo valstybės piliečiu/te.

9. IŠSIRUOŠK į piligriminę kelionę, JUK visada to norėjai. Artimiausia: Vilnius, Aušros vartai- Trakai, jau šį šeštadienį, rugsėjo 5d., 8 val. ryte. Apsiauk patogia avalyne, pasiimk apsiaustą nuo lietaus ir truputį maisto bei… geros nuotaikos. Kelkis ir eik! Galbūt ten susitiksim.

10. RAŠYK elektronines ir SMS žinutes lietuviškai, domėkis savo krašto istorija, perskaityk istorinę knygą. Būk visaverčiu šalie piliečiu/te.

11. BŪK visada mandagus ir kultūringas, net kai tavęs niekas nemato.

12. BŪK, tiesiog, savimi, būk sąžiningas pats sau, priimk save tokį, koks ESI. Tikrai esi mylimas žmogus: mylimas vyras ir mylima moteris.

Tepadeda tau tavo Angelas Sargas, kalbėkis su juo.

Rodyk draugams


Komentarai (18) | Rašyti komentarą »

Ar apie ekonomiką būtina kalbėti ekonominėmis kategorijomis?

2009-09-02
dainiusbutautas

1. Kategorjos. Pastaruoju metu kalbant apie ekonomiką, analizuojant jos vyksmą, procesus, galima ir kartais tenka susidurti su emocijomis. Kartais net perdėtomis. Ką tai reiškia, mąstyti emocijomis, kalbant apie ekonomiką? - gali paklausti tūlas skaitytojas Martynas. Greičiau ne reiškia, bet pasireiškia. Pavyzdžiui paanalizuokim užimtumo pokyčius esant ekonomikos nuosmukiui Lietuvoje. Vos tik viešai pradėjo visais frontais garbingos žiniasklaidos priemonės kalbėti ir net šaukti ditirambus “k-rizei“, matyt, norėdama pritraukti daugiau skaitytojų, ir tai normalu, kaip ta pati krizė priverti susimažinti tam pačiam skaitytojų ratui, nes žmonės pradėjo, tikriausiai, daugiau taupyti. Taip pat ir išlaidas žiniasklaidai. Ir kuo gi tai pasireiškė dar?- klausia Martynas. Teisingai klausia išmintingasis skaitytojas, mat užimtumo pokyčiai atspindi realius ekonomikos pokyčius tik dviejuose ekonomikos sektoriuose- statybose ir , berods, viešbučių, bet gerai nepamenu, o kituose dvejuose užimtumas net nepakito, nors BVP tuose sektoriuose pakito net ketvirtadaliu, o dar kituose likusiuose sektoriuse užimtas palyginti su tų sektorių BVP pokyčiais sumažėjo kur kas daugiau, negu būtų ekonomiškai pagrįsta. T.y. atleido daugiau, negu “apsimoka”.  O atleisti nuo darbo žmonės dar kurį laiką “išlaikę” vartojimo lygį, nes yra susitaupę juodai dienai, t.y. pasidėjo pinigus po pagalvę arba į kojinę, vėliau turės, matyt, šiek tiek paieškoti dorybių…, arba gudrybių, kaip išgyventi per savaitę už 20 litukų. Ar panašiai. Argi tai įmanoma? -vėl klausia Martynas. Įmanoma, ir dar kaip įmanoma. Viskas įmanoma, kai norima. Juk ir sunkumų dažniausiai žmogus pats prisiprašo, kai neatlieka namų darbų arba moka, bet nedaro gera.

2. Tikslumas. Dienomis vienas pažangesnių šalies kaip politikų, dabartinis Premjeras A.Kubilius, labai netiksliai paaiškino, kad nusileidome iš 8-to aukšto į 5-tą. Tuomet susimąsčiau, apie ką gi čia dabar, apie ekonomiką, ar apie infliaciją. Kol kitu kartu paaiškino, kad apie ekonomiką, infliacijos džinas jau išėjo iš butelio. Tuomet pradedi suprasti, kodėl didinamas PVM. Ir kodėl gi?- susimąstė Maretynas ir pradėjo skaičiuoti būsimas didesnes išlaidas. Labai paprasta, broli Vatsonai, pasakytų Šerlokas Holmsas, pagal indukcijos dėsnį, priešingą dedukcijai, pakilus kainoms daugybėje sektorių padidės pajamos ir viename vieninteliame- valstybės biudžete. O gal tai ne indukcijos, o dedukcijos dėsnis. Mat visuomet juos supainioju. Kaip kažkada laikydamas egzaminą supainiojau, berods, Tadžikiją su Turkmėnija. Nors ir vėliau lyg tai pasitaisiau, vietoj 5 uždirbau 4. Dabartiniais terminais- 10 ir 8. Tikra įvertinimo infliacija, nors ir suteikia tikslumo iliuziją. Bet įsivaizduokite dėstytoją, kad jis užsimiršo, kurioje santvarkoje gyvena ir vis rašo maksimalius pažymius:  Onutei- “penki”; Jonukui- “penki” ; o Grytutei- “keturi”. Tuomet ir 5 tampa geru pažymiu. Tik brangiau kainuoja. Tai kodėl gi biudžetas nesurenkamas?- klausia vis klausinėjantis Martynas. Tiesą sakant, surenkamas, kai patikslina. O nesurenka pagal pirminį planą dėl tos priežasties, kad užmiršta, jog pagal racionaliųjų lūkesčių teoriją, žmonių ir verslo lūkesčiai gali apriboti ekonominės politikos vykdymą. Tuomet žmonės yra patys kalti, dėl to, kad biudžetas nesurenkamas,  ir tuomet trūksta lėšų mokytojams, gaisrininkams, gydytojams ir kitiems valstybės tarnautojams?- greitakalbe išberia it žirnius žodžius išmintingasis ir sumanusis Martynas. Visiška tiesa dar nėra absoliuti tiesa, - atsakau jam. Mat, kai kuriose valstybės funkcijose, būtent švietime ir visuomenės apsaugoje bei sveikatos sektoriuose išlaidos darbo užmokesčiui palyginti su bendromis išlaidomis šiek tiek ar daugiau sumažėjo. Kita vertus, žmonės taupo, nes nepasitiki vyriausybės sprendimais. Taip ir pat indėlių aukšta palūkanų nroma skatina taupyti. Tai gal vyriausybė gali sumažinti indėlių palūkanų normą? -greitai pagauna mintį garbusis Martynas. Na, ji nėra tokia visagalė, kad  palūkanų normą sumažintų tiesiogiai. Nors, Martynai, pasižymi tikrai keinsistišku protu, nes jau žymusis ekonomistas J. M.Keinsas pažymėjo, kad norint atgaivinti ekonomiką reikia mažai kintančių tasikyklių bei žemos palūkanų normos. Bet vykdant žemos infliacijos politiką tikrai galima pasiekti neaukštų palūkanų. Tai kas trukdo taip elgtis mūsų vyriausybei? Na, gal ir niekas netrukdo, gal tik mąstymas ne ekonominėmis kategorijomis, bet emocijomis. Juk ekonomistai jau senokai pripažino, kad norint fiskalinėmis ( mokesčių) ar monetarinėmis ( už šias atsako Centrinis Bankas) priemonėmis padidint užimtumą, dažniausiai didėja infliacija.

3. Emocijos ir Išmintis. Kuo brandesnis žmogus, kaip sako kun. Paulius, tuo jis mažiau vadovaujasi emocijomis ir jausmais. Kaip kylant į kalną, norint pasiekti tikslą, turi palikti emocijas ir jausmus ten apačioje, taip ir einant gyvenimo keliu, tobulumo keliu, kurio eiti siekia kiekvienas protingas žmogus, o tokiais esame visi mes gimę, turime palikti emocijas ir jausmus bei palaipsniui pereiti prie Išminties. Bet juk tai didžiausia nesąmonė, juk emocijos, jausmai padeda gyventi?!- nekantrauja įsiterpti Martynas. Valdomos emocijos ir valdomi jausmai padeda gyventi. Be to Išmintis skatina ir protingumo, teisingumo, susivaldymo bei tvirtumo- keturias pagrindines- žmogaus dorybes.

4. Na ką gi, tęsia Martynas, matyt, reikėtų eiti pakeliauti į kalnus… paieškoti Išminties.

Na, nebūtina taip toli…

Rodyk draugams


Komentarai (2) | Rašyti komentarą »


Verslo banga

Nuorodos


Verslo bangos
BLOGo autoriai


Naujausi įrašai


Archyvas© 2011 Monitus Bonus :: Palaikymas: Blogas.lt